Disclaimer


Deze disclaimer is op de inhoud en het gebruik van de website en overige applicaties van Verzekerdvia B.V. van toepassing. Door het gebruik van de website accepteer je deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Verzekerdvia B.V. doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de website (inclusief alle productinformatie die er te vinden is en uitkomsten van vergelijkingen) geen fouten bevat. Helaas kunnen we dit niet garanderen. Beslissingen die bezoekers nemen op basis van informatie op de website zijn geheel voor eigen rekening en risico.
Verzekerdvia B.V. is een leverancier van software, wij bemiddelen en adviseren niet zelf. Voor vragen omtrent de aanbiedingen, verwijzen wij u naar de genoemde bemiddelaar/tussenpersoon via wie dit collectief wordt aangeboden.

Rechten
Verzekerdvia B.V. of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de website staat. Daaronder vallen ondermeer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de website. De website en alles wat erop staat mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de website overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verzekerdvia B.V.

Wijzigingen
Verzekerdvia B.V. mag de informatie op de website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de website is gewijzigd.

Kom jij ergens een fout tegen? Dan zouden we het fijn vinden als je ons daarvan op de hoogte stelt. Stuur je e-mail naar info@verzekerdvia.nl.